Smitvarnir á vinnustöðum - COVID19

Samtök atvinnulífsins hafa gert samning við Guðmund Frey Jóhannsson lækni um að hann veiti aðildarfyrirtækjum SA ráðgjöf, í tengslum við smitvarnir á vinnustöðum, sem SA greiða fyrir.

Um er að ræða viðbragð SA við því sem fram kom á upplýsingafundi almannavarna, um að nokkuð væri um að heilsugæslunni bærust fyrirspurnir frá fyrirtækjum um hvernig mætti haga starfsemi til þess að koma í veg fyrir smit. Þetta er gert með það fyrir augum að létta álagi af heilsugæslunni og aðstoða fyrirtæki við smitvarnir. Félagsmenn geta sent tölvupóst á sa@sa.is og óskað eftir símaviðtali með Guðmundi.

Ráðgjöfin kemur til með að standa yfir á meðan sóttvarnaráðstafanir yfirvalda eru í gildi.

Hér að neðan er að finna svör við algengum spurningum. Félagsmenn eru jafnframt hvattir til að kynna sér glærur um smitvarnir á vinnustöðum sem Guðmundur hefur tekið saman sem nálgast má hér. Á heimasíðu landlæknis og síðunni covid.is er jafnframt að finna umfjöllun um sóttvarnir. Þá hefur Ferðamálastofa tekið saman leiðbeiningar til veitinga- og gististaða sem nálgast má hér.

HVERNIG ER RÝMI SKILGREINT?

Í 3. gr auglýsingar nr. 360/2020 um takmörkun á samkomum vegna farsóttar sem birtist í Stjórnartíðindum 21.04.2020 kemur eftirfarandi fram: “Enn fremur skal tryggt á öllum vinnustöðum og í allri starfsemi að ekki séu á sama tíma fleiri en 50 einstaklingar inni í sama rými, svo sem á veitingastöðum, kaffihúsum, í mötuneytum og verslunum öðrum en matvöruverslunum og lyfjabúðum.”

Ekki er til nein lagaleg skilgreining á því hvað skuli teljast rými en eðlilegt væri að ætla að rými sé afmarkaður hluti húsnæðis – herbergi. Það þarf því væntanlega að búa til lokaðar einingar til að þær teljist afmörkuð rými. Hvert rými þyrfti þá að uppfylla kröfur um hámarksfjölda og fjarlægðarmörk.

ER NAUÐSYNLEGT FYRIR FÓLK SEM STARFAR Í AÐSKILDUM RÝMUM AÐ NOTA SÉR SALERNI?

Þann 25. mars sl. voru leiðbeiningar til gististaða og veitingahúsa sem Ferðamálastofa vann í samvinnu við Embætti Landlæknis og heilbrigðisráðuneytið birtar á vef Ferðamálastofu. Þar er kveðið á um sér salerni fyrir hvert rými og samkvæmt upplýsingum sem fengist hafa frá sóttvarnarsviði Landlæknisembættisins á það við almennt í rekstri fyrirtækja. Takmarkandi þáttur fyrir fjölda starfsmanna per salerni er hámarksfjöldi í rými og fjarlægðarmörk. Einnig ætti að leggja áherslu á að þrífa eins oft og unnt er, sérstaklega algenga snertifleti.

Nánari upplýsingar um leiðbeiningarnar má finna á vef Ferðamálastofu.

ER NAUÐSYNLEGT FYRIR FÓLK SEM STARFAR Í ÓLÍKUM RÝMUM AÐ NOTA SÉR INNGANG?

Ekki er getið um þetta í auglýsingu nr. 360/2020 um takmörkun á samkomum vegna farsóttar. Tekið er fram í leiðbeiningum Ferðamálastofu og Landlæknisembættisins til gististaða og veitingahúsa að kokkar og starfsmenn í eldhúsi eigi að hafa sér inngang og salerni en að öðru leyti ekki kveðið á um sér inngang starfsfólks. Tryggja þarf þó að ekki myndist örtröð við forstofu eða inngang. Hafa skal í huga að við alla innganga skal tryggja aðgang að sótthreinsandi vökva fyrir hendur.

Nánari upplýsingar um leiðbeiningarnar má finna á vef Ferðamálastofu.  

GETA STARFSMENN Í TVEIM AÐSKILDUM VINNURÝMUM SAMNÝTT KAFFIAÐSTÖÐU?

Samkvæmt upplýsingum sem fengist hafa frá sóttvarnarsviði Landlæknisembættisins gilda sömu leiðbeiningar um kaffiaðstöðu starfsmanna og um salerni, þ.e. sér kaffiaðstaða fyrir hvert rými. Einnig ætti að leggja áherslu á að þrífa eins oft og unnt er, sérstaklega algenga snertifleti, huga að því að tryggja aðgang að sótthreinsandi vökva fyrir hendur og minna starfsmenn á að þvo hendur með vatni og sápu og þurrka vel á eftir fyrir matreiðslu og fyrir og eftir máltíðar.
Nánari upplýsingar um leiðbeiningarnar má finna á vef Ferðamálastofu.

HVERSU OFT ÆTTU STARFSMENN AÐ ÞRÍFA HENDUR SÍNAR?

Ekki er til neitt ákveðið svar við þessu og ekki mögulegt að gefa tæmandi svar en eftirfarandi listi telur upp aðstæður þar sem einstaklingar ættu að þvo/hreinsa hendur sínar:

 • Þegar mætt er til vinnu
 • Áður en hafist er handa við matreiðslu og fyrir og eftir máltíðar
 • Eftir salernisferðir
 • Eftir beina snertingu við líkamsvessa
 • Eftir að snýta sér, hósta eða hnerra
 • Ef þeir hafa komið við algenga snertifleti á fjölförnum stöðum, s.s. handrið, afgreiðsluborð/skrifborð, snertiskjái og lyklaborð, hurðarhúna, rofa, fjarstýringar, lyftuhnappa osfrv. Þessi yfirborð ættu einnig að vera hreinsuð eins oft og kostur er.
 • Við lok vinnudags  

Að jafnaði ætti að nota vatn og sápu en ef það er ekki aðgengilegt er hægt að nota handspritt. Hafa ber þó í huga að handspritt er ekki nægjanlegt ef sýnileg óhreinindi eru á höndum. Til að draga frekar úr sýkingarhættu ætti einnig að hvetja starfsmenn til að:

 • Forðast náin samskipti við fólk með flensueinkenni, kvef eða hita
 • Gæta almenns hreinlætis og forðast að snerta augu, nef eða munn
 • Hnerra og hósta í krepptan olnboga eða í pappír
 • Forðast að koma við snertifleti á fjölförnum stöðum 

HVERSU OFT ÆTTI AÐ HREINSA VINNUAÐSTÖÐU OG SALERNI?

Skv 7. gr. auglýsingar um takmörkun á samkomum vegna farsóttar nr. 360/2020 er tekið fram að “Í öllum verslunum, opinberum byggingum og á öðrum stöðum innandyra þar sem umgangur fólks er nokkur skal þrífa eins oft og unnt er, sérstaklega algenga snertifleti.”

Út frá þessu væri eðlilegt að áætla að til viðbótar við hefðbundin þrif bættist við reglubundin hreinsun á algengum snertiflötum til að draga úr líkum á að veiran smitist yfir á hendur starfsmanna.

HVERNIG Á AÐ HAGA EFTIRLITI MEÐ ÞEIM STARFSMÖNNUM SEM KOMAST Í NÁVÍGI VIÐ EINSTAKLINGA SEM SMITAÐIR ERU AF COVID19?

Mikilvægt er að hefja sóttkví þegar grunur um mögulegt COVID-19 smit vaknar, þó niðurstaða rannsókna á hinum veika sé ekki ljós fyrr en næsta dag. Einstaklingar sem aðeins umgengust þann veika þennan sama dag geta klárað vinnudaginn en þeir sem hafa umgengist hann dagana á undan ættu að fara tafarlaust í sóttkví. Ef í ljós kemur að sá sem viðkomandi átti náin samskipti við, reynist ekki vera með COVID-19 sýkingu skal aðgerðum aflétt.

Nánari upplýsingar er að finna á leiðbeiningum Landlæknisembættisins fyrir framlínustarfsmenn.

Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hjálpaðu okkur að bæta vefinn með því að gefa þitt álit á efni hans.