Lengd orlofs í samningum

Lögbundið orlof er 24 virkir dagar, sem jafngildir 4 vikum og 4 dögum miðað við vinnu frá mánudegi til föstudags.

Í kjarasamningum hefur verið samið um aukinn orlofsrétt til handa starfsmönnum sem starfað hafa ákveðinn tíma hjá sama vinnuveitanda eða í sömu starfsgrein.

Hafa verður í huga að starfsmaður getur átt rétt á tilteknum fjölda orlofsdaga þótt hann eigi ekki rétt á þeim öllum greiddum. Sjá nánar um innvinnslu orlofs. 

Verslunar- og skrifstofufólk (VR / LíV)

Ákvæði um orlof verslunar- og skrifstofufólks er að finna í 4. kafla kjarasamnings SA og VR / LÍV

 

Starfssvið

Orlofsdagar

Orlofsprósenta 

Hvernig áunnið

Verslunar- og skrifstofufólk 

25

10,64

5 ár í sömu starfsgrein 

27

11,59

5 ár í sama  fyrirtæki

 30

 13,04

10 ár í sama fyrirtæki

Áunninn réttur vegna starfa í sama fyrirtæki endurnýjast eftir þriggja ára starf hjá nýju fyrirtæki, enda hafi rétturinn verið sannreyndur.

Heimilt er að veita orlof umfram 20 daga að vetri nema um annað hafi samist.

Verkafólk (SGS / Efling)

Ákvæði um orlof verkafólks er að finna í: 

4. kafla kjarasamnings SA og SGS / Eflingar
6. kafla kjarasamnings SA / Eflingar og SGS v. veitinga- og gistihúsa o.fl. 

Starfssvið

Orlofsdagar

Orlofsprósenta

Hvernig áunnið

Verkafólk

Iðnverkafólk

Starfsfólk í veitinga-
og gistihúsum og
greiðasölustöðum

25

10,64

5 ár í sama fyrirtæki / 10 ár í

starfsgrein 

30 

13,04

10 ár í sama fyrirtæki

Starfsmaður sem öðlast hefur 25 daga orlofsrétt með 5 ára starfi hjá fyrri vinnuveitanda eða 30 daga orlofsrétt með 10 ára starfi hjá fyrri vinnuveitanda fær hann að nýju eftir þrjú ár hjá nýjum vinnuveitanda, enda hafi rétturinn verið staðreyndur við ráðningu.

Sumarorlof er fjórar vikur, 20 virkir dagar, sem veita ber á tímabilinu 2. maí - 30. september. Orlof umfram það má veita utan þessa tímabils og ákvarðast með minnst eins mánaðar fyrirvara 

Byggingamenn og skrúðgarðyrkja

Ákvæði um orlofsrétt sveina í byggingagreinum og skrúðgarðyrkju er að finna í:

4. kafla kjarasamnings SA og Samiðnar

Starfssvið

Orlofsdagar

Orlofsprósenta

Hvernig áunnið

Sveinar í byggingagreinum og skrúðgarðyrkju 

28

12,07

5 ára starf í starfsgrein 

29

12,55

5 ár í sama fyrirtæki 

30

 13,04

10 ár í sama fyrirtæki

Starfsmaður sem öðlast hefur aukinn orlofsrétt vegna starfs hjá sama vinnuveitanda öðlast hann að nýju eftir þrjú ár hjá nýjum vinnuveitanda, enda hafi rétturinn verið sannreyndur. 

Veita ber a.m.k. fjórar vikur, 20 virka daga, á tímabilinu 2. maí til 30. september. Orlof umfram það má veita utan þessa tímabils og ákvarðast með minnst eins mánaðar fyrirvara.

Vélstjórar, málmiðnaðar, vélvirkjar (VM og Samiðn)

Ákvæði um orlofsrétt vélstjóra í landi og starfsmanna í málmiðnaði og vélvirkjun með sveinspróf eða sambærilega menntun er að finna í:

4. kafla kjarasamnings SA og Samiðn vegna málmiðnaðar
4. kafla kjarasamnings SA og VM

Starfssvið

Orlofsdagar

Orlofsprósenta

Hvernig áunnið

Vélstjórar og starfsmenn með sveinspróf eða sambærilega menntun 

 

 

26*

11,11*

5 ár í sömu starfsgrein 

27

11,59

10 ár í sömu starfsgrein

28

12,07

5 ára starf í sama fyrirtæki

30

13,04

10 ára starf í sama fyrirtæki

Starfsmaður sem öðlast hefur aukinn orlofsrétt vegna starfs hjá fyrri vinnuveitanda fær hann að nýju eftir þrjú ár hjá nýjum vinnuveitanda, enda hafi rétturinn verið staðreyndur við ráðningu.

Veita ber a.m.k. fjórar vikur, 20 virka daga, á tímabilinu 2. maí til 30. september. Orlof umfram það má veita utan þessa tímabils og ákvarðast með minnst eins mánaðar fyrirvara. 

* Ákvæði þetta gildir frá 1. september 2015. 

Rafiðnaðarmenn

Ákvæði um orlof rafiðnaðarmanna er að finna í: 

4. kafla kjarasamnings SA og RSÍ

Starfssvið

Orlofsdagar

Orlofsprósenta

Hvernig áunnið

Rafiðnaðarmenn

25

10,64

5 ár í sömu starfsgrein

27

11,59

10 ár í sömu starfsgrein

28

12,07

5 ár í sama fyrirtæki

30

13,04

10 ár í sama fyrirtæki

Starfsmaður sem öðlast hefur aukinn orlofsrétt vegna starfs hjá sama vinnuveitanda öðlast hann að nýju hjá nýjum vinnuveitanda eftir þriggja ára starf,enda hafi rétturinn verið sannreyndur.

Veita ber a.m.k. 20 virka daga á tímabilinu 2. maí til 15. september. Orlof umfram það má veita utan þessa tímabils og ákvarðast með minnst eins mánaðar fyrirvara. 

Matvís

Ákvæði um orlof félagsmanna Matvís er að finna í:

4. kafla kjarasamnings SA og Matvís 

Starfssvið

 Orlofsdagar

 Orlofsprósenta

Hvernig unnið

Matreiðslumenn

Framreiðslumenn 

Kjötiðnaðarmenn

Bakarar

25

10,64

2 ár í iðninni

27

11,59

3 ár í íðninni

29

12,55

3 ár hjá sama vinnuveitanda

30

13,04

 5 ár hjá sama vinnuveitanda

Sá sem öðlast hefur rétt til 29 daga orlofs glatar honum ekki þótt hann skipti um vinnustað.

Þeir sem samkvæmt ósk vinnuveitanda fá ekki 20 dags sumarleyfi á tímabilinu 2. maí til 30. september, skulu fá 25% lengingu á þeim hluta orlofsins, sem veittur er utan ofangreinds tíma.

Grafía

Ákvæði um orlofsrétt félagsmanna Grafíu er að finna í:

6. kafla kjarasamnings SA og Grafíu  

Starfssvið

 Orlofsdagar

 Orlofsprósenta

Hvernig unnið

Bókbindarar,
prentsmiðir og
prentarar

faglærðir
og ófaglærðir

25

10,64

1 ár samfleytt í sama fyrirtæki

28

12,07

5 ár samfleytt í sama fyrirtæki 

30

13,04

10 ár í iðninni

Óski starfsmaður með 9 ára starfsreynslu eða meira að taka vetrarorlof, þá geymast 5 dagar af sumarorlofi og verði þá vetrarorlof samtals 10 dagar.

Vetrarorlof skal veitt á tímabilinu 1. október til 1. maí. Vetrarorlof skal starfsmaður nota til að auka þekkingu sína.

Hársnyrtar

Ákvæði um orlofsrétt hársnyrtisveina er að finna í:

4. kafla kjarasamnings SA og Félags hársnyrtisveina  

Starfssvið

Orlofsdagar

Orlofsprósenta

Hvernig áunnið

Hársnyrtisveinar 

 

25

10,64

5 ár í sömu starfsgrein 

27

11,59

10 ár í sömu starfsgrein

28

12,07

5 ára starf í sama fyrirtæki

30

13,04

10 ára starf í sama fyrirtæki

Starfsmaður sem öðlast hefur aukinn orlofsrétt vegna starfs hjá fyrri vinnuveitanda fær hann að nýju eftir þrjú ár hjá nýjum vinnuveitanda, enda hafi rétturinn verið staðreyndur við ráðningu.

Veita ber a.m.k. fjórar vikur, 20 virka daga, á tímabilinu 2. maí til 30. september. Orlof umfram það má veita utan þessa tímabils og ákvarðast með minnst eins mánaðar fyrirvara. 

Verkstjórar

Ákvæði um orlofsrétt verkstjóra er að finna í:

4. kafla kjarasamnings SA og Sambands stjórnendafélaga 

Starfssvið

Orlofsdagar

 Orlofsprósenta

  Hvernig áunnið

Verkstjórar              

25

10,64

Við ráðningu

28

12,07

5 ára verkstjórnarstarf hjá sama vinnuveitanda

30

13,04

10 ára verkstjórnarstarf hjá sama vinnuveitanda

 20 sumar
10 vetur

13,04

15 ára starfsreynsla og ósk verkstjóra um skiptingu orlofs í sumar- og vetrarorlof

Verkstjóri sem öðlast hefur 28 eða 30 daga rétt hjá fyrri vinnuveitanda fær hann að nýju eftir þrjú ár hjá nýjum vinnuveitanda.

Sumarorlof er 4 vikur, 20 virkir dagar, sem veita má á tímabilinu 2. maí til 30 september. Orlof umfram það má veita utan þessa tímabils og ákvarðast með minnst eins mánaðar fyrirvara.

Snyrtifræðingar

Ákvæði um orlofsrétt hársnyrtisveina er að finna í:

4. kafla kjarasamnings SA og FIT vegna snyrtifræðinga

Starfssvið

Orlofsdagar

Orlofsprósenta

Hvernig áunnið

Snyrtifræðingar 

 

25

10,64

5 ár í sömu starfsgrein 

27

11,59

10 ár í sömu starfsgrein

28

12,07

5 ára starf í sama fyrirtæki

30

13,04

10 ára starf í sama fyrirtæki

Starfsmaður sem öðlast hefur aukinn orlofsrétt vegna starfs hjá fyrri vinnuveitanda fær hann að nýju eftir þrjú ár hjá nýjum vinnuveitanda, enda hafi rétturinn verið staðreyndur við ráðningu.

Veita ber a.m.k. fjórar vikur, 20 virka daga, á tímabilinu 2. maí til 30. september. Orlof umfram það má veita utan þessa tímabils og ákvarðast með minnst eins mánaðar fyrirvara. 

Starfsmenn fjármálafyrirtækja

Ákvæði um orlof félagsmanna Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja er að finna í:

4. kafla kjarasamnings SA og SSF

Starfssvið

Orlofsdagar

Orlofsprósenta

Hvernig áunnið

Starfsmenn fjármála-fyrirtækja

27

11,59

5 ár í starfi skv. kjarasamningi SSF  

30 

13,04

10 ár í starfi skv. kjarasamnigni SSF

Starfsmaður sem öðlast hefur lengri orlofsrétt hjá öðrum vinnuveitanda en fjármálafyrirtæki fær hann að nýju eftir þriggja ára starf. 

Orlofstími er að jafnaði frá 15. maí til 30. september. Starfsmenn, sem nota orlofstíma sinn eða hluta af honum á tímabilinu frá 1. október til 14. maí, fá hann lengdan um 1/4 hluta. 

 

Síðast uppfært: Maí 2020

 

Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hjálpaðu okkur að bæta vefinn með því að gefa þitt álit á efni hans.