Jafnrétti á vinnumarkaði

Jafnræðisreglan er grundvallarregla í íslenskum rétti og vernduð í 65. gr. stjórnarskrár Lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 og 14. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. 

Jafnræðisreglan kveður á um að allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Konur og karlar skulu ennfremur njóta jafns réttar í hvívetna. 

Kveðið er á um jafnrétti á vinnumarkaði í lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (jafnréttislög) en markmið þeirra laga er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins þ.m.t. á vinnumarkaði. Kveðið er á um jafna meðferð á vinnumarkaði í lögum nr. 86/2018 en markmið þeirra laga er að vinna gegn hvers konar mismunun og koma á og viðhalda jafnri meðferð einstaklinga á vinnumarkaði 

Jafnræðisreglan er nátengd grundvallarreglunni um bann við mismunun en skv. jafnréttislögum og lögum um jafna meðferð á vinnumarkaði er hvers kyns mismunun á grundvelli kyns og annarra þátta s.s. vegna kynþáttar, þjóðernisuppruna, trúar, lífsskoðunar, fötlunar, skertrar starfsgetu, aldurs, kynhneigðar, kynvitundar, kyneinkenna eða kyntjáningar kynþætti, þjóðernisuppruna, trú, lífsskoðun, fötlun, skertri starfsgetu, aldri, kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum eða kyntjáningu, hvort heldur bein eða óbein, er óheimil.   

Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hjálpaðu okkur að bæta vefinn með því að gefa þitt álit á efni hans.