Veikindi starfsmanna

Forfallist starfsmaður vegna veikinda eða slyss þarf vinnuveitandi að kanna hvort starfsmaður eigi rétt til launa og ef svo er hversu lengi. 

Vinnuveitandi þarf að hafa eftirfarandi atriði í huga:

  • Hversu langan veikindarétt hefur starfsmaður áunnið sér?
  • Er starfsmaður óvinnufær vegna veikinda / slyss?
  • Hvaða laun á að greiða í fjarvistum? 
  • Fjarvistir vegna læknisrannsókna, tannlækninga, áfengismeðferðar og valkvæðra aðgerða falla almennt utan greiðsluskyldu.  
  • Hefur starfsmaður fyrirgert rétti til launa með gáleysi sínu?
  • Var um tilkynningarskylt vinnuslys að ræða? 
  • Er rétt að kalla eftir læknisvottorði til að staðfesta óvinnufærni vegna sjúkdóms / slyss.
  • Er ástæða til að óska eftir umsögn trúnaðarlæknis um vottorð?
  • Á vinnuveitandi hugsanlega endurkröfurétt á tjónvald eða tryggingafélag hans?

Um þessa þætti og önnur álitaefni er fjallað hér á vefnum.

Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hjálpaðu okkur að bæta vefinn með því að gefa þitt álit á efni hans.